PRACE CZERPALNE
Wykonujemy następujące prace:
- pogłębianie i konserwacja torów wodnych
- sztuczne zasilanie brzegów i plaż
- tworzenie nowych lądów pod zabudowę przemysłową i komunalną na obszarze portów
- układanie rurociągów i instalacji podwodnych
Korzystamy z następującego sprzętu:
- pogłębiarki ssąco-nasiębierne
- pogłębiarki ssąco-skrawające
- pogłębiarki podsiębierne
- pogłębiarki czerpakowe
- pogłębiarki ssące
- jednostki specjalne
- szalandy samorozładowcze do kruszyw i kamienia
- pontony i holowniki.
PRACE HYDROTECHNICZNE
Realizacja prac czerpalnych i refulacyjnych sprzyja rozwojowi dodatkowych technologii
mających na celu przygotowanie wstępnie uformowanych terenów pod dalsze inwestycje.
Ich stabilizacja osiągana przez stosowanie drenów pionowych lub ich kombinacji
z drenażem poziomym jest jednym z elementów oferowanych usług. Ostateczny kształt
nowopowstałych terenów na akwenach śródlądowych lub morskich uzyskiwany jest
w wyniku instalacji grodzic z utwardzonego PCV albo w wyniku tworzenia umocnień
brzegowych z wykorzystaniem narzutu kamiennego lub innych technologii. Powstające
na tych terenach nabrzeża portowe, jachtowe, pirsy i wybrzeża nadają portowo-morskiego
charakteru powstałym terenom.
Całokształt działań związanych z budownictwem morskim wymaga współdziałania wielu
specjalistycznych firm lub jednej firmy dysponującej stosownymi technologiami. Boskalis
Polska Sp. z o.o. dzięki działaniu w międzynarodowym holdingu firmy Boskalis b.v. jest
przykładem takiej firmy, która dysponując najnowszymi technologiami w tym zakresie ma
możliwość prowadzenia prac od strony wody i od strony lądu. Możliwość stosowania ciężkiego
sprzętu, na który składają się: ciężki sprzęt transportowy-wodny i kołowo-gąsienicowy, kafary,
iglice oraz specjalistyczny sprzęt instalacyjny pozwala na realizację inwestycji "pod klucz".
Polska
presented by
©2014 Boskalis Polska Sp. z o.o.