PROJEKTY
Firma Boskalis Polska Sp. z o.o. przy wykorzystaniu sprzętu grupy Boskalis wykonała kilka
znaczących projektów z zakresu prac portowych i zasilania plaży.
Obok w menu, znajdą Państwo wykonane przez nas prace.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektów i zdjęciami z miejsc
pracy.
Polska
presented by
©2014 Boskalis Polska Sp. z o.o.